Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов” - гр.Варна е открито през 1905 година в София по инициатива на тогавашния министър на Просвещението проф. д-р Иван Шишманов. Първоначалното название на училището е Държавен институт за слепи (ДИС).

Пръв директор на ДИС е д-р п.н. Стойчо Донев (1905-1921 г.), който е и родоначалник на българската специална педагогика за зрително затруднени. Д-р Донев също е адаптирал брайловата азбука на български език.

През 1952 г. училището е преместено във Варна и настанено в две сгради на ул. Караджа №30 и №31. За директор е назначен Маньо Димитров.

От 1980 г. директор на училището е Петър Петров. През 1985 г. училището се настанява в нова, специално построена сграда, в която се помещава и сега.

Сградата се състои от:

Училищен корпус с 30 класни стаи и 15 учебни кабинета;

Пансион с 50 спални помещения;

Кухненски блок с трапезария.

НОВИНИ

Стартира Центъра за ранно въздействие
27 юни 2012

През тази учебна година стартира Центъра за ранно въздействие. 8 деца от 3 до 6 – годишна възраст започнаха да се обучават в него. Дейностите са насочени към адаптация на малчуганите в новата учебна обстановка, привикване към училищния режим. Работа върху концентрация и внимание, развитие на езика и усвояване на алтернативни форми на комуникация, изграждане [...]

V-та Балканска конференция – Загреб, Хърватия
27 юни 2012

В периода 20-24.10.2010г. се проведе V-та Балканска конференция в Загреб – Хърватия, под егидата на ICEVI на тема: „Нови компетенции за бъдещите предизвикателства на Европа”. В конференцията взеха участие пет представители на СОУ за ДНЗ” Проф. Ив. Шишманов” – Петър Петров – директор на училището, Жулиета Петкова – помощник директор, Ася Стефанова координатор на програмата [...]