УЧАСТИЯ В ЛИТЕРАТУРНИ КОНКУРСИ:

29 юни 2012

 

ОБЩИНСКИ КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ – 2007г., раздел: „Художествено слово“, IV възрастова група, групово изпълнение – Първа награда

Участници: Дария Георгиевна Ганчева, Гергана Любенова Пенчева, Джанер Феим Якуб, Стела Стефчова Стефанова, Иван Станиславов Иванов, Ваня Добрева Иванова, Иван Хараламбиев Иванов, Джанан Мъстън Саид, Сезгин Хюсеинов Иусуфов

ОБЩИНСКИ КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ – 2008 г., художествено изпълнение на българска поезия и проза, групово изпълнение, ІІІ възрастова група- ІІ място

Участници: Джанер Феим Якуб, Ваня Добрева Иванова, Йордан Георгиев Несторов, Джанан Мъстън Саид

Конкурс за есе: „Кмет за един ден или Какво ще направя за Варна, ако стана кмет за един ден?“ – Пилотен проект за ЕС за местна демокрация 2008, обединяващ Варна, Одеса, Мадрид и Брюксел – Ивайло Юриев Цанков – 11 клас – поощрителна награда