Извършване на строително-монтажни работи: „Ремонт на отоплителна инсталация“

25 окт 2012

СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ обявява конкурс за обществена поръчка №9007913 с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи: „Ремонт на отоплителна инсталация“. Фирми и организации, които имат желание за участие в конкурса могат да изтеглят документация, включваща правилата за организиране на обществена поръчка, офертата с приложения за участие в конкурса и договора, който ще се подпише със спечелилата организация:
1.Правила за организиране на обществена поръчка
2.Оферта с приложения изпълнител СМР
3.Договор за СМР 2012