Покана за конкурс за обществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви на учебно-битовия комплекс в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“:

20 сеп 2013

Публична покана ID 9020129 oт 20.09.2013 г. с предмет „Ремонт на покриви на учебно-битовия комплекс в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“.
Документите се подават в срок до 12.00 часа на 30.09.2013 г. (включително) в канцеларията на СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна, кв. „Аспарухово“, местност „Вилите“:
1. Публична покана
2. Проект на договор
3. Приложения
4. Техническа спецификация