Покана за конкурс за обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти“

26 ное 2012

СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ обявява конкурс чрез публична покана за обществена поръчка № 9009212 / 26.11.2012 г. с предмет: „Доставки на хранителни продукти“.
Фирми и организации, които имат желание за участие в конкурса, могат да изтеглят необходимата документация, включваща: правила за организиране на обществена поръчка; публична покана; оферта – Образец №1; ценово предложение – Приложение № 1, и примерен договор, който ще се подпише със спечелилата организация.
1.Публична покана
2.Правила за организиране на обществена поръчка
3.Оферта – Образец 1
4.Ценово предложение за извършване на доставки на хранителни продукти – Приложение 1
5.Договор за доставка