Публична покана ID 9023059 oт 29.11.2013 г. с предмет „Доставки на хранителни продукти за училищен стол към СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“:

29 ное 2013

Публична покана ID 9023059 oт 29.11.2013 г. с предмет „Доставки на хранителни продукти за училищен стол към СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“.
Документите се подават в срок до 15.30 часа на 09.12.2013 г. (включително) в канцеларията на СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна, кв. „Аспарухово“, местност „Вилите“:

1. Публична покана
2. Проект на договор
3. Оферта – Образец 1
4. Ценова оферта – Приложение 1