Contacts

Адрес:

гр. Варна 9003, кв. „Аспарухово”, м-ст „Вилите”

СОУ за деца с нарушено зрение “Проф. д-р Иван Шишманов”

е-mail: udnz_100g@abv.bg

Директор:

тел/факс:052 370 416

Помощник-директор:

тел.:052 370 414

тел.:052 370 415

Банкова сметка:

IBAN: BG73 TTBB 9400 3115 068712 в лева

SWIFT BIC: TTBBBG 22

SG ЕКСПРЕСБАНК-ВАРНА

МОЛ: Жулиета Петкова

Училищно настоятелство:

е-mail: svetlinazadecata@mail.bg

Банкова сметка: „Общинска банка“ АД

BG86 SOMB9130 1045264601

Титуляр: УН при СОУ за ДНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“

За въпроси и информация  

 

       

: